Kuzey İstanbul olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuata ve düzenlemelere uymakta, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktayız.

Yaşamın değerinin farkında olarak, tüm hizmetlerimizde emniyet ve güvenliğe önem vermenin bilincinden hareketle,  tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyoruz.