Kuzey İstanbul olarak amacımız mevcut çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını arttırmak ve aynı zamanda kendilerini Kuzey İstanbul’un parçası gibi hissetmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede İnsan Kaynakları ekibi olarak, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın Kuzey İstanbul’un kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı, şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanmasını, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olması İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikamızı oluşturmaktadır.